Általános Szerződési Feltételek

A jelen „Általános Szerződési Feltételek” (a továbbiakban: ÁSZF) a Rus Barbara (Székhelye:  5600, Békéscsaba, Máriássy utca 73; Cégjegyzékszáma:79270056-1-24), képviseli: Rus Barbara, Telefonszám: +36309955403, E-mail cím:reimsfille@gmail.com ) tárhelyszolgáltató (Cégnév: DotRoll Kft. Cím: 1148, Budapest, Fogarasi út 3-5, Hungary, Adószám: 13962982-2-42, Telefonszám: +36-1-432-3232, Email: support@dotroll.com) által üzemeltetett hivatalos webshopjának oldalon elérhető szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (a továbbiakban: Ügyfél vagy Felhasználó, vagy Vásárló) általi használatának feltételeit tartalmazza. Az Üzemeltető, Ügyfél, Felhasználó vagy Vásárló a továbbiakban: Fél, együttesen: Felek.

Az Üzemeltető fenntartja jogát a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására.  

A weboldalon található termékeket a weboldalon keresztül kizárólag magánszemélyek vásárolhatják meg. 

 

Az alábbi fogalmak a jelen ÁSZF-ben a következő jelentéssel bírnak: 

– www.babgyaloglo.hu:az Üzemeltető által fenntartott honlap; 

– Üzemeltető: Rus Barbara Vállalkozó, aki az elektronikus felületen a saját termékeit eladásra kínálja; 

– Ügyfél/Vásárló  az, aki a honlapon vásárol – elfogadva ez által az Üzemeltető Általános Szerződési Feltételeit. 

Az Ügyfél a megrendelés leadásakor köteles valós adatokat megadni. A Felhasználó felelős azért, hogy az általa megadott adatok megfelelnek a valóságnak, illetve a teljesség és az időszerűség követelményének. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy a Felhasználó/Ügyfél által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult az Ügyfél a weboldalhoz való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet a  www.babgyaloglo.hu  használatából kizárni; Az Üzemeltető jogosult az Ügyfelet a www.babgyaloglo.hu  használatából kizárni abban az esetben is, ha az Ügyfél visszaélésszerűen használja a  www.babgyaloglo.hu  platformot, illetve annak a szolgáltatásait. A platform visszaélésszerű használatának minősül például, ha az Ügyfél több termékre rendelést ad le, ám azokat önhibájából, szándékosan a termékek kézbesítése során, vagy azok átvételi helyre történő megérkezését követően nem veszi át.  

– Kosár:  az a rész, ahova a Vásárló elhelyezheti azokat a Termékeket, amelyeket meg kíván vásárolni. 

– Weboldal: a  www.babgyaloglo.hu weboldalon, az itt található online kereskedelmi áruházzal; 

– Termékek: minden olyan, a Weboldalon feltüntetett/szereplő, az Üzemeltető által eladásra kínált termék, amely vonatkozásában az Ügyfél a Weboldalon a megrendelését leadhatja; A Termékek on-line rendelhetők meg. A Termékek különböző kiszerelésben kerülnek értékesítésre. A Termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, azok illusztrációként szerepelnek. A Termékek vonatkozásában megjelölt árak bruttó árak, tartalmazzák a mindenkor hatályos jogszabályok alapján felszámítandó általános forgalmi adót. A Termékek ára magában foglalja a csomagolás és a szállításhoz szükséges csomagolás költségét is. A Termékek feltüntetett ára nem tartalmazza a szállítási költségeket.

– Szerződés: az Üzemeltető és a Vásárló között a Weboldalon megjelenített, a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, az Üzemeltető és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. 

– Tartalom: (i) minden olyan adat és/vagy információ (beleértve kép, ábra, logó, grafikai elem, videó, fájl, szöveg, dizájn), amely a Weboldalon látható és hozzáférhető; (ii) minden olyan e-mail és/vagy egyéb üzenet által tartalmazott adat és/vagy információ, amelyet az Üzemeltető a Vásárlónak elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küld.

– Hírlevél: elektronikus úton (e-mail) az Üzemeltető által a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozott Felhasználóknak időszakosan küldött kereskedelmi üzenet, kommunikáció, amely a  www.babgyaloglo.hu oldalt érintő változásokról/újdonságokról, a  www.babgyaloglo.hu oldalon megjelenített Termékekről tájékoztat és nyújt információt; 

– Megrendelés: a Vásárló Weboldalon található egy vagy több Termék vonatkozásában vételi ajánlatot tesz az Üzemeltetőnek. 

– Kosárérték: egy Megrendelésben az Üzemeltetőktől megrendelni kívánt Termékek vételárának összege, azaz az Ügyfél által a Megrendelés leadását követően az adott Üzemeltető részére fizetendő végösszeg. 

 

1.Böngészés 

A Webshop termék-megtekintési és megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók részére. A Webshopban bárki böngészhet regisztráció nélkül. A termékoldalon a Termék a nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, főbb adatairól, vagy összetevőkről.

 

2. Megrendelés 

Termék kiválasztása 

A kiválasztott Termék a „Kosár” gomb segítségével helyezhető a „Kosárba”, a szükséges darabszám beállítható. A Vásárló a „Kosár” tartalmát a „Kosár” menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja és/vagy törölheti a „Kosár” tartalmát, a „Kosárban” szereplő egyes tételeket. Lehetőség van a „Kosár” teljes kiürítésére is. A megvásárolni kívánt Termékek „Kosárba” helyezése után a Vásárló a „Tovább a Pénztárhoz” gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot, vagy a „Vásárlás Folytatása” gomb megnyomása után további termékeket rakhat a „Kosárba”.

 

3. Regisztráció

3.1. A Vásárló a Terméket regisztráció nélkül tudja megvásárolni. 

3.2. Vásárlás esetén az alábbi adatokat szükséges a Vásárlónak megadnia: e-mail cím, telefonszám, név a számlázáshoz, számlázási cím, valamint a szállítási cím, ha ettől eltérő. 

3.3 A www.babgyaloglo.huweboldalon keresztül az Ügyfél/Vásárló elektronikus úton Megrendelést adhat le oly módon, hogy a kiválasztott Termék(ek)et a Kosárba helyezi, egyúttal megadja a kiválasztott Termék darabszámát, a Megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat. A Termék (ek) Kosárba helyezése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését. 

 

4. Hírlevél

Cégnév:Webagile SAS
Project: The Newsletter Plugin.
Adatkezelő: Web Agile Sas di Fietta Roberto, con sede in Mussolente (VI), via Trieste 8.
Adószám: 03809490240
Telefonszám: +36-1-432-3232
Email:privacy@thenewsletterplugin.com

 

5. A termékek feletti tulajdonjog átszállása 

A Termékek feletti tulajdonjog a Termék átvételekor száll át a Vásárlóra.

 

6. Számlázás 

6.1. A Weboldalon szereplő Termékek árai forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t.

6.2. Az ár és a fizetési mód meg van jelölve. Az Üzemeltető számlát bocsát ki a Vásárló számára a megrendelt Termék(ek)et illetően. 

6.3. A számlán minden rögzített Megrendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt Termékek vételára, a fizetési mód és a fizetési határidő. Az Üzemeltető – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – számlát állít ki a megrendelt és kiszállításra kerülő Termékekről. A Vásárló felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához minden, rá vonatkozó adatot – hibátlanul és a valóságnak megfelelően – rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén az Üzemeltető nem kötelezhető új számla kiállítására. 

6.4. Az Üzemeltető által értékesített Termékek megrendelése esetén a Vásárló részére a fizetendő szállítási díjat egyben számlázza az Üzemeltető a vásárolt Termékkel.

6.5. Az Üzemeltető az értékesített Termékekről szóló számlát elektronikus úton bocsátja a Vásárló rendelkezésére. A kiállított számla elektronikus formában elérhető elektronikus üzenet (e-mail) formájában.

 

7. Felelősség 

7.1. Az Üzemeltető nem vonható felelősségre a Vásárlót érintő semminemű kárért, amely az Üzemeltető szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. Az Üzemeltető nem felelős semmilyen kárért, amely a Termékek használatából ered. Az Üzemeltető nem felel a Termékekben a futárszolgálat részére történő átadást követően bekövetkezett kárért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat felelősségi körébe tartozik. 

 

8. Az online értékesítésre vonatkozó speciális rendelkezések 

8.1. A Weboldalra bármely Ügyfél beléphet. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az Ügyfélnek/Vásárlónak a Megrendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését korlátozza, amennyiben az adott Ügyfél/Vásárló a Weboldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a Weboldal zavartalan működését és/vagy tevékenységével az Üzemeltetőnek kárt okozhat. Ezen esetben az Ügyfél/Vásárló az Üzemeltetőhöz fordulhat, ahol a korlátozás (ok) indokairól tájékoztatást kaphat. 

8.2. Az Ügyfél kapcsolatba léphet az Üzemeltetővel az Üzemeltető megadott elérhetőségein keresztül. Az Üzemeltető az általa kapcsolatfelvétel céljára megadott információk valósságáért és helyességéért felel. 

8.3. A Weboldalon feltüntetett Tartalom, különösen a Termékek leírására használt információ nem jelenti az Üzemeltető ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják, a Weboldalon szereplő képek csupán illusztrációk. Az Ügyfél vagy Vásárló részére látogatás és/vagy böngészés útján szerzett semmilyen Tartalom nem képezi az Üzemeltető szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét. 

 

9. Szellemi tulajdon 

9.1. A Tartalom a jelen ÁSZF-ben foglalt meghatározásának megfelelően magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon feltüntetett logókat, grafikai elemeket, kereskedelmi védjegyeket, képeket, videókat, animációkat, multimédia szövegeket és/vagy bármely egyéb tartalmat. Mindez kifejezetten az Üzemeltető tulajdonát képezi és az Üzemeltető ezzel kapcsolatban minden jogát fenntartja. 

9.2. A Ügyfél/Vásárló nem jogosult a Tartalmat másolni, terjeszteni, közölni, harmadik félnek átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni, felhasználni.

10.3. Bármely Tartalom, amelyhez a Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van, vagy ahhoz hozzáférést nyer bármely eszköz révén, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozik. 

9.4. A www.babgyaloglo.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni nem lehet. 

9.5. A Vállalkozó/Üzemeltető fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire. 

9.6. Tilos a weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető. 

 

10. Titoktartás 

10.1. A Vásárló/Ügyfél által az Üzemeltetőnek szolgáltatott bármely jellegű információt az Üzemeltető bizalmasan kezeli.

 

11. A személyes adatok kezelése 

11.1. A Weboldal személyes adatok kezelésére vonatkozó Adatkezelési tájékoztatója jelen Általános Szerződési Feltételek részét képezi.

 

12. Panaszkezelés 

12.1. Amennyiben a Megrendelőnek valamilyen panasza, észrevétele van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a reimsfille@gmail.com e-mail címen közölheti. 

 

13. Alkalmazandó jog, jogérvényesítés 

13.1. Az Üzemeltető és a Vásárló között létrejött szerződés vonatkozásában a magyar jog az irányadó. 

13.2. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényrendelkezéseinek megfelelően, amennyiben az Üzemeltető és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Üzemeltetővel való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat az Üzemeltető székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is. Az Üzemeltető a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást. 

13.3. Az Üzemeltető és az Ügyfelek/Vásárlók közöttük esetleg felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik, vagy, amennyiben ez nem lehetséges, a vitás ügyeket megoldás céljából a Felek bírósághoz fordulhatnak. 

13.4. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit frissítse, illetve időközönként módosítsa, hogy az tükrözze a weboldal működési módját és feltételeit, vagy a jogszabályi környezet változását. Ilyen esetekben az Általános Szerződési Feltételek módosított változata jelenik meg az oldalon. 

14. Fizetésre és visszatérítésre vonatkozó szabályok

14.1. A Vásárló a Termékek kiválasztását követően kiválasztja a fizetési és szállítási módot. A Vásárló egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt Termékeket, azok árát és mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén javíthat a megadott adatokon. 

14.2. A Vásárló jelen ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadását követően véglegesítheti a megrendelését. 

14.3. A Megrendelés véglegesítésével a Vásárló kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az Üzemeltető Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél vállalja, hogy a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Üzemeltető megtagadhatja. 

14.4. Ha a Vásárló mindent megfelelőnek talál, akkor véglegesíti és elküldi megrendelését. A megrendelés Vásárló általi elküldése a Vásárló részéről tett ajánlattételnek minősül. A megrendelésről a webshop kosár felületén, e-mailben kap automatikus visszaigazolást 24 órán belül. 

14.5. Ha a Vásárló a megrendelés elküldése után (pl.: az automatikus visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni a Vállalkozó felé. 

14.6. A megrendelt Termékek postázása belföldön 4-5 munkanapon belül teljesül (belföldön), ami a készlet függvényében változhat. 

14.7. Elküldött és visszaigazolt megrendelés lemondására, módosítására van lehetőség, a megrendelő pontos adatainak megadásával. 

14.8. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Üzemeltetőhöz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Az Üzemeltető és a Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre, amikor az Üzemeltető e-mail útján megkapja a Vásárló által leadott megrendelést. A Megrendelés leadása után a Vásárlóhoz e- mail útján érkezett automatikus rendszerüzenet a Megrendelés rögzítéséről tájékoztató jellegű. 

14.9. Az Üzemeltető nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). 

14.10. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által leadott Megrendelést indokolás nélkül elutasítsa. Az Üzemeltető jogosult továbbá arra, hogy a Megrendelésben szereplő Termékek mennyiségéből – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Vásárlót e-mailen értesíti. Ilyen esetben az Üzemeltető a Vásárló által már kifizetett, azonban az Üzemeltető által vissza nem igazolt Termékek vételárát a Vásárló részére visszatéríti. 

14.11. Az Üzemeltető a vételár visszafizetését az alábbi módon vállalja: a visszafizetés a bankkártyát kibocsátó pénzintézet részére kerül visszatérítésre.

14.12. Az Üzemeltető – a Vásárló egyidejű értesítése mellett jogkövetkezmények nélkül – törölheti a Vásárló Megrendelését, az alábbi esetekben: 

– amennyiben a kártyát kibocsátó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi; 

– amennyiben az online fizetést biztosító partner nem tudja érvényesíteni a tranzakciót; 

– ha Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek, vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítését.

14.13. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók. 

15. Visszaküldési és Visszatérítési Szabályzat

Az Ön megrendelésének lemondási jogai

A jelen Általános Visszaküldési Szabályzat szerint a termékekre 30 napos pénzvisszafizetési garancia vonatkozik. 
Ön jogosult arra, hogy 30 napon belül indoklás nélkül törölje megrendelését.

Ebben az esetben visszatérítést kérhet.
A lemondás határideje 30 nap attól a pillanattól számítva, amikor Ön átvette a Termék(ek)et. Ezen jogának gyakorlásához illetve eziranyú döntéséről e-mail-ben kell tájékoztatni bennünket.

Termékek visszaküldési eljárása

Ön felelős a Termékek visszaküldésének költségeiért, szállítási kockázatáért.
Miután elküldte a Termék-visszaküldési kérelmet e-mailen keresztül, e-mailt fog kapni a Termékek visszaküldési módjáról.

A visszaküldés feltétele

Ahhoz, hogy a megvásárolt termek(ek) visszaküldésre kerüljenek, pár feltételnek megfelelniük kell:
• A termékeket az elmúlt 30 napban vásárolták meg
• A Termékek az eredeti állapotukban vannak
Jogunkban áll az, hogy saját belátásunk szerint visszautasítsuk olyan áru visszaküldését, amely nem felel meg a fenti feltételeknek.
A visszatérítést legkésőbb 7 napon belül visszatérítjük, attol a pillanattól kezdődően, hogy a megvásárolt és visszaküldésre kerülő termékek hozzánk megérkeztek. Ugyanazt a fizetési módot fogjuk használni, mint amelyet Ön a Megrendeléshez használt.

Vissza nem térítendő költségek

Vissza nem térítendő költség:
• Eredeti szállítás

Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése van, vegye fel velünk a kapcsolatot:
• E-mailben: reimsfille@gmail.com

Pin It on Pinterest

Share This